Hati ya dharura

Unaweza tu kutumia hati ya dharura kusafiri safari moja kuelekea Tanzania. Huwezi kuitumia kurudi Uingereza.

Mahitaji ya Hati ya Dharura (ETD Checklist)

  • Fomu ya Hati ya Dharura iliyojazwa kikamilifu
  • Picha tatu (3) passport size
  • Barua ya maombi ieleze udharura wa safari
  • Ushahidi wa Uraia wa Tanzania wa mwombaji (Cheti cha kuzaliwa, Kopi ya Pasipoti ya Tanzania)
  • Kama anayeombewa Hati ya Dharura ni mtoto ambaye hajawahi kupata Pasipoti. Ombi liambatanishwe na Cheti cha kuzaliwa mtoto pamoja na vivuli vya pasipoti za Wazazi
  • Kama umepoteza Pasipoti, ombi la Hati ya Dharura ni lazima lifuate masharti yale yale ya maombi ya Pasipoti zilizopotea
  • Ada ya Hati ya Dharura (ETD) ni £20.00
  • Bonyeza hapa kupata fomu ya ombi